Neurosonic -hoidot

Stressin lievityksessä on ensisijaisesti kysymys elimistön tasapainon palauttamisesta. Neurosonicilla palautetaan kehon homeostaasia, jarrutetaan hälytystilassa olevia hermoratoja ja saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin.

Neurosonic vapauttaa jännityksestä, unihäiriöstä ja kivusta sekä auttaa palautumaan tehokkaasti. Vaikutus perustuu matalataajuiseen värähtelyyn, joka saa elimistösi toimimaan tasapainoisemmin ja voimaan paremmin.

Neurosonic lievittää kehollista stressitilaa ja erityisesti autonomisen hermoston yliaktiivisuutta. Kun unen mekanismit palautuvat, moni muukin asia kehossa alkaa toimia ja hyvinvointi lisääntyy. Hoitomuoto on saanut valtavasti kiitosta – useat ovat heränneet uuteen elämään.

Tuotteemme on kehitetty kehollisen stressitilan, kivun ja uniongelmien hoitoon. Tutkitusti tehokas matalataajuushoito perustuu värähtelyn vaikutuksiin hermostossa ja aineenvaihdunnassa.

Sisäänrakennetut värähtelijäelementit lähettävät kehoon erittäin matalataajuista (20-100 Hz) värähtelyä, joka vaikuttaa kehossa kokonaisvaltaisesti.

Värähtelyn avulla voidaan vähentää kehon stressihormonien tuotantoa, jolloin nukahtamiseen ja nukkumiseen liittyvät mekanismit alkavat toimia luonnollisemmin.

Tuotteiden käyttö lisää syvän unen jaksoja sekä REM-unta. Joidenkin tutkimusten mukaan koko keholle annetun värähtelyn vaikutus aineenvaihduntaan on vähintään yhtä tehokasta kuin liikunnalla.

Kivunhoito:

Kipua voidaan vähentää merkittävästi tai jopa poistaa kokonaan. Värähtelyn vaikutus on kokonaisvaltainen

Unen laatu:

Nukahtaminen helpottuu, yölliset heräämiset vähenevät ja unesta tulee laadukkaampaa ja palauttavampaa.

Stressin lievitys:

Keho rentoutuu tehokkaasti ja samalla vireystila paranee. Ahdistuneisuus, levottomuus ja jännitys lievittyvä

Stressi ja uniongelmat, näin matalataajuushoito auttaa!

Stressin lievityksessä on ensisijaisesti kysymys elimistön tasapainon palauttamisesta. Neurosonicilla palautetaan kehon homeostaasia, jarrutetaan hälytystilassa olevia hermoratoja ja saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat autonomisen hermoston toiminnan tasapainottuminen ja välittäjäainetoiminnan positiiviset muutokset.

Värähtelyllä on useita vaikutuksia stressin hoidossa

Matalataajuushoidossa autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, jolloin välittäjäainetoiminta alkaa normalisoitua. Stressaantunut ihminen pystyy nukahtamaan helpommin ja yölliset, valvomista aiheuttavat heräämiset vähenevät tai loppuvat kokonaan. Keho rauhoittuu ja sen toimintoja korjaavat mekanismit alkavat toimimaan paremmin. Vaikutus näkyy mm. sykkeen alenemisena, sykevariaation kasvamisena, lihasten rentoutumisena, päänsärkyjen häviämisenä ja suoliston toiminnan normalisoitumisena.

Hoito ”tyhjentää pään”, rentouttaa tehokkaasti samalla kun vireystila paranee. Ahdistuneisuus, levottomuus ja jännitys lievittyvät, jolloin psyykkinen toiminta tehostuu. Tilaa jää erilaisille kokemuksille sekä luovuudelle. Menetelmä onkin koettu hyödylliseksi esimerkiksi työpisteissä, joissa Neurosonic-tuotteita on käytössä. Stressaavat tekijät eivät välttämättä muutu, mutta hoidon ansiosta niiden käsittelyyn saa lisää “kuminauhaa” eivätkä ne rasita enää samalla tavalla.

Stressistä johtuvien kipujen lievittyminen

Stressistä johtuvat selittämättömät kivut lievittyvät tai häviävät, päänsärky lievittyy ja lihakset rentoutuvat sympaattisen toiminnan vähentyessä. Värähtely saa verenkierron ja nestekierron toimimaan paremmin. Hyvinvoinnin kokemus kasvaa, mikä edistää stressin sietokykyä.

Miten stressi vaikuttaa kehossamme?

Negatiivisessa ja pitkään kestäneessä stressitilassa ihmisen elimistö ei toimi normaalilla tavalla. Stressi on aina uhka, jolloin keho asettuu ”taistele tai pakene” -tilaan. Fysiologisesti tämä tarkoittaa aivojen ja lisämunuaisen kuoren välisen HPA-akselin yliaktivoitumista. Keho tuottaa jatkuvasti liikaa kortisolia, joka on selviytymiseen liittyvä välittäjäaine. Myös adrenaliinitasot ovat liian korkealla.

Kehollinen stressi voi aiheuttaa epämääräisiä ja selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, vatsaoireita, unettomuutta ja ahdistusta. Pitkäkestoinen stressi voi johtaa masennukseen välittäjäainemuutosten, psyykkisen paineen ja heikentyneen unen laadun myötä. Useimmiten koemme stressin psyykkisenä ilmiönä, emmekä välttämättä ajattele, että stressi on suurimmalta osin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino. Kehon tärkein tehtävä on elämän ylläpitäminen ja kaikki sitä uhkaava toiminta aiheuttaa meissä stressireaktioita yksilöllisellä tavalla.

Kipu ja stressiperäiset oireet, näin matalataajuushoito auttaa!

Neurosonic vähentää merkittävästi tai jopa poistaa kipua täysin. Koska värähtely vaikuttaa samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti koko elimistöön ja erityisesti autonomiseen hermostoon, se on paikallisesti vaikuttavia hoitomuotoja tehokkaampi vaihtoehto.

Nestekierto tehostuu ja kipu lievittyy

Jo itse rentoutumisen tunne, jonka Neurosonic synnyttää, vaikuttaa hermoverkostoon ja vähentää kivun tuntemusta aivoissa. Nestekierto paranee, neste poistuu turvonneista kudoksista ja kudosten sisäinen paine laskee. Kipu lievenee, vammojen paraneminen edistyy ja muut turvotuksesta johtuvat ongelmat, kuten jäykkyys poistuvat. Tehostunut nestekierto kuljettaa ja poistaa tulehdusta aiheuttavia kuona-aineita pois vaurioituneesta kohdasta. Kun kudokset saavat enemmän energiaa lisääntyneen verenkierron johdosta, ne myös toimivat paremmin. Näin paraneminen ja palautuminen nopeutuvat ja toimintakyky paranee.

Tehokas apu stressiperäiseen kipuun

Kipu voi olla seurausta pitkittyneen stressin ja univajeen tuottamasta lihasjännityksestä sekä muutoksista keskushermoston toiminnassa, kudosten verenkierrossa ja nestekierrossa. Stressiperäisille kivuille on tyypillistä, että niille ei välttämättä löydy selittävää fysiologista vikaa tutkimuksista huolimatta.

Värähtelyllä pystytään tutkitusti vaikuttamaan merkittävästi lihasverenkiertoon. Matalataajuushoito rentouttaa lihaksia, jolloin verenkierto sekä happeutuminen paranee ja samalla lihaskipu lievittyy.

Keholliseen stressiin puututtava kehollisin keinoin

Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä olevaan epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti. Ajattelun avulla vaikuttaminen on paljon hitaampi prosessi, mikä johtuu aivojemme rakenteista, ensisijaisesti limbisen järjestelmän ja aivokuoren sekä aivojen etulohkojen välisistä yhteyksistä. Kun keho saadaan rauhoittumaan, ajattelun muutokset stressitekijöiden suhteen ovat huomattavasti helpompia.

Unettomuus ja uniongelmat, näin matalataajuushoito auttaa!

Neurosonicin matalataajuinen värähtely ja lihasstimulaatio saavat aineenvaihdunnan ja verenkierron toimimaan. Samalla keho ja lihakset rentoutuvat ja jännittyneisyys lievittyy. Unettomuus ja uniongelmat helpottuvat, kun kehollinen stressi lievittyy ja välittäjäainetuotanto tasapainottuu. Neurosonic helpottaa nukahtamista, vaikuttaa unessa pysymiseen ja vähentää yöllisiä heräämisiä – ennen kaikkea tuottaa palauttavampaa unta.

Neurosonic lisää syvän unen jaksoja ja REM-unta

Neurosonic lisää suurimmalla osalla tutkitusti syvän unen jaksoja sekä REM-unta. Useat alkavat hoitojen myötä nähdä enemmän unia. Noin 80 % hoitoa käyttävistä hyötyy merkittävästi jo 1–5 hoitokerralla ja saa apua unihäiriöihin. Laitteen oleellinen vaikutus uneen on kehon sisäisen vuorokausikellon toiminnan muuttuminen, jolloin unen palauttavat jaksot siirtyvät enemmän alkuyöhön, jossa niiden kuuluu luonnollisesti olla.

Värähtely vähentää vireystilaa aktivoivia välittäjäaineita

Pitkäkestoinen stressi tuottaa elimistöön liikaa kortisolia, adrenaliinia ja muita vireystilaa aktivoivia välittäjäaineita. Erityisesti liika kortisolituotanto haittaa GABAn (gamma-aminovoihappo) toimintaa, joka on tärkein jarruttava välittäjäaine aivoissa ja keskushermostossa. Tällöin nukahtaminen vaikeutuu tai estyy. Neurosonicin tuottama lihasstimulaatio vähentää liian korkeaa kortisolituotantoa ja auttaa näin välittäjäaineita toimimaan paremmin. Vähentyneellä kortisolituotanolla on erittäin positiivisia vaikutuksia myös diabeetikoiden terveydentilaan.

Hoito palauttaa serotoniinituotantoa

Stressi hidastaa ja tuhoaa serotoniinituotantoa. Unen laadun ja unessa pysymisen osalta serotoniini on erittäin tärkeä välittäjäaine. Serotoniini muuttuu aivoissa melatoniiniksi, joka taas mahdollistaa unessa pysymisen. Suurin osa serotoniinista (95%) syntyy suoliston serotoniinireseptoreissa. Neurosonic tasapainottaa suoliston toimintaa parasympaattisen hermoston kautta ja parantaa verenkiertoa. Tällä on suora vaikutus myös mielialaan ja moniin muihin kehon toimintoihin.

Palautuminen tehostuu matalataajuushoidolla

Palautumista tehostava hermostollinen vaikutus Neurosonicissa perustuu autonomisen hermoston toiminnan tasapainottumiseen. Neurosonicin ohjelmilla rentoutetaan elimistö, lasketaan liiallista sympaattista ja lisätään parasympaattista toimintaa. Samalla lihasten verenkierto ja aineenvaihdunta palautuvat ennalleen nopeammin.

Värähtely nopeuttaa tutkitusti palautumista

Neurosonic nopeuttaa palautumista huomattavasti. Asiakkailtamme saadun palautteen mukaan esimerkiksi sykevariaatio kasvaa, joka on selkeä merkki kehollisen palautumisen edistymisestä. Siinä vaiheessa kun subjektiivinen kokemus on mittausten kanssa yhdenmukainen, voidaan puhua psyykkeen ja kehon vuorovaikutuksen paranemisesta. Tämä edistää itsetuntemusta kaikin tavoin. Jo vuorovaikutus itsessään edistää stressin hallintaa.

Palautuminen on sekä fyysistä että henkistä

Henkinen tai fyysinen ylivire, ylikunto ja palautumisen ongelmat tuntuvat kehossa väsymyksenä, kipuina, fyysisenä ja henkisenä rasituksena, ahdistuneisuutena, lihasjännityksinä, levottomuutena ja mahdollisesti ajatusten virtana, jota on vaikea katkaista.

Ylivire ja palautumisen ongelmat ovat aina merkki kehollisesta stressitilasta ja autonomisen hermoston häiriöstä ja yleisesti siihen liittyy jonkinasteinen nukahtamisen ja unessa pysymisen häiriö.

Liiallinen fyysinen harjoittelu ja suhteessa vähäinen lepo tai pelkästään henkisesti raskas työ voivat aiheuttaa hermostollisen yliaktiivisuuden. Tämä kierre tulisi katkaista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä pitkittyessään nämä oireet vaativat myös pidemmän toipumisajan.

Rentoutus

10 minuutin rentouttava ohjelma

Ohjelma lievittää lihasjännityksiä, päänsärkyjä sekä lihassärkyä. Soveltuu hyvin keskellä päivää käytettäväksi virkistävän vaikutuksen vuoksi. Neurologisissa oireissa ohjelman avulla voidaan lievittää spastisuutta tehokkaasti. Ohjelman voi ottaa kaksi kertaa peräkkäinkin esimerkisi päänsäryn lievittämiseen.

20 minuutin rentouttava ohjelma

Käytä ohjelmaa erityisesti selän alueen lihaskipujen ja lihasjännityksen lievitykseen. Voidaan käyttää myös rentouttavana koko kehon ohjelmana, joka lievittää stressiä ja edistää unenlaatua. Erityisen hyvä ohjelma niska-hartiajännitykseen ja alaselän kipuihin.

25 minuutin rentouttava ohjelma

Ohjelma sisältää erittäin rauhoittavia jaksoja. Käytä tätä ohjelmaa aloittaessasi laitteen käytön ja aina kun on unihäiriöitä, sillä ohjelma on suunniteltu erityisesti unihäiriöiden ja stressin oireiden lievitykseen. Voit käyttää myös lihasten rentouttamiseen.

39 minuutin rentouttava ohjelma

Ohjelma sisältää rauhoittavia/rentouttavia jaksoja sekä yhden hierovan jakson. Vaikutukset ovat samantyyppiset kuin 25 minuutin rentoutusohjelmalla, mutta aktivoi enemmän aineenvaihduntaa. Erittäin rentouttava ja soveltuu myös unihäiriöiden lievittämiseen sekä lihasten rentoutukseen.

Aktivointi

12 minuutin aktivoiva ohjelma

Lyhyt rentoutus/hieronta vireystilan aktivoimiseen, aineenvaihdunnan buustiin, lihasjännityksen, päänsärkyyn ja kipujen lievitykseen. Sopii käytettäväksi aamulla tai päivällä aktivoivan akuutin vaikutuksen vuoksi. Olemme havainneet, että CFS-henkilöillä ohjelma auttaa vireystilaan ja unen laatuun. Ohjelma saattaa edistää unenlaatua myös terveillä henkilöillä.

24 minuutin aktivoiva ohjelma

Ohjelma on tarkoitettu koko kehon aktivointiin. Taajuudet ovat tässä ohjelmassa kaikkein korkeimmat, joten älä käytä sitä hoitojen alkuvaiheessa, jos on unihäiriöitä, kehollista stressiä tai ahdistusta, migreeniä, epilepsiaa tai muulla tavoin herkkyyttä värähtelystimulaatiolle. Sopii aktiiviliikkujalle lihasten lämmittelyyn ja esimerkiksi neurologiseen kuntoutukseen aktivoimaan lihasten toimintaa. Erittäin aktivoiva!

Palautuminen

37 minuutin palauttava ohjelma

Ohjelma on tarkoitettu fyysisen ja psyykkisen palautumisen edistämiseen. Lisää voimakkaasti verenkiertoa ja nestekiertoa ja rentouttaa samalla lihaksia. Hyvä ohjelma mm. kivun ja turvotuksen sekä huonon verenkierron hoitoon. Ohjelma soveltuu erityisen hyvin fibromyalgiaan, turvotuksiin tai DOMS-oireisiin. Myös II-tyypin diabeetikot saattavat hyötyä ohjelmasta. Edistää myös unen laatua.

41 minuutin palauttava ohjelma

Käytä ohjelmaa palautumiseen ja unen laadun edistämiseen esimerkiksi urheilun jälkeen myöhempään illalla. Hyvä yhdistelmäohjelma myös unihäiriöiden, lihasjännityksen, päänsäryn, kipujen, turvotuksen ja huonon ääreisverenkierron hoitoon

Varaa aika Neurosonic -hoitoon täältä.

Hoitojen hinnastot löydät täältä.