Reiki -hoidot

Reikihoito on tänä päivänä yhä suositumpi hoitomuoto, sillä se kykenee vastaamaan nykyihmisen tarpeisiin hyvinvoinnista

Reikihoito on kokonaisvaltainen, rauhoittava ja tasapainottava hoitokokemus, joka avaa sinulle itsellesi mahdollisuuden parantaa oman elämäsi laatua.

Paitsi, että Reikin avulla voimme korjata jo syntynyttä epätasapainoa, joka ilmenee esimerkiksi pahan olon tunteena, unettomuutena, masentuneisuutena, erilaisina fyysisinä oireina jne., voimme sen avulla myös edesauttaa ja ylläpitää elämämme harmoniaa.

Mitä reikihoidossa tapahtuu?

Hoitajan luona reikihoito tapahtuu useimmiten hoitopöydällä. Hoidettavan ei tarvitse riisuutua, vaan hoito tapahtuu vaatteet päällä. Hoitoaika on useimmiten noin tunti, minkä lisäksi keskusteluihin kannattaa varata 15-30min. Hoidon aikana hoitaja asettaa kätensä joko kevyesti hoidettavan päälle tai pitää käsiään hieman kehon yläpuolella. Hoidettava lepää hoitopöydällä peiton alla silmät suljettuna vain nauttien hoitokokemuksesta. Useat hoidettavista jopa nukahtavat rentoutuneena hoidon aikana. Hoidon jälkeen, samoin kuin ennen hoitoa, hoidettava ja hoitaja keskustelevat hoidosta. Keskustelu kuuluukin oleellisena osana reikihoitoon ja silloin hoitaja voi myös antaa kotihoito-ohjeita hoidettavalle, jos tarpeen. Reikihoito on ihanan yksinkertainen ja luonnollinen energiahoitomuoto. Se tasapainottaa ja rauhoittaa antaen samalla myös sitä sisäistä energisyyttä ja hyvinvointia, jota ei saa kaupan hyllyltä. On tietysti tärkeää, että ihminen huolehtii itse itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan, mutta kun omat keinot eivät riitä, voi reikistä olla suunnattomasti apua.

Vaihtoehtoinen ja täydentävä hoitomuoto

ReiKihoidolla on mahdollista avata energiatukkeutumia ja nopeuttaa paranemista sekä elämänilon ja harmonian lisääntymistä. ReiKi nopeuttaa kaikkia paranemisprosesseja, syvärentoutus laukaisee stressiä ja tunnetukoksia, kuona-aineiden poistuminen kehosta nopeutuu, yleinen voimien lisääntyminen, kipujen ja särkyjen helpottuminen. Edistää valaistumisprosessia, omaksi Itseksi tulemista.

Reikin vaikutukset

Reiki herkistää kykyämme kuunnella sisäisen intuition ääntä, joka auttaa sairauksien ja vaikeuksien olemuksen ymmärtämistä ja syiden tiedostamista. Monet ovat kuvanneet tätä herkistymistä elämänilon ja harmonian tai luovuuden lisääntymisenä. Reikihoidon aikana koettu syvä rentous laukaisee stressiä ja avaa energiatukkeumia. Näin ihmisen omat paranemisprosessit nopeutuvat, kivut ja säryt voivat helpottua ja oma voimat lisääntyä.

Kenelle reiki sopii?

Reikihoito on hyvin lempeä hoitomuoto, joka sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan käsistä välittyvää energiaa juuri sen verran kuin se tarvitsee ja siinä tilanteessa pystyy vastaanottamaan. Mahdolliset epämiellyttävät tuntemukset hoidon aikana tai sen jälkeen ovat kehon luonnollisia reaktioita energiatukosten purkautumisen yhteydessä, eivät merkki huonosta hoidosta tai hoitajasta. Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret tulevat hoitoon huoltajansa kanssa.

Reikiksi kutsutaan kaikenlaista

Reikin nopea leviäminen länsimaissa on harmillisen monissa tapauksissa vienyt reikiopetuksen kauaksi alkuperäisestä japanilaisesta reikistä. Reikiä markkinoidaan nopeiden pikavoittojen menetelmänä. Siinä käytetään apuna enkeleitä ja amuletteja, ja vihkimyksiä väitetään välitettävän jopa sähköpostitse. Alkuperäisestä Mikao Usuin reikistä ei tällöin ole kyse. Reiki on aina ihmiseltä ihmiselle välitettävä kokemuksellinen tapahtuma. Se on sisäinen tie, nopea tai hidas ihmisestä riippuen, ja hoidon välineenä käytetään pelkästään käsiä.

Varaa aika Reiki -hoitoon täältä.

Hoitojen hinnastot löydät täältä.