Stressi ja voimavarat
Selätä stressi

Miksi stressi on tärkeä aihe niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa ja perhe-elämässä? Tehokkailla stressinhallintamekanismeilla voi vähentää negatiivista stressiä ja sitä kautta lisätä tyytyväisyyttä elämäämme sekä tuottavuutta työssämme.
Maailmamme monimutkaistuu ja koemme lisääntyvää stressiä – joskus tietäen miksi ja joskus taas ei. Mikäli tiedostamme stressitilanteen, haluamme kenties lisää tietoa siitä, kuinka käsitellä sitä.

Yleisesti stressistä

Yksi yleinen väärinkäsitys stressistä on, että se vaikuttaa aina negatiivisesti, mutta stressi itsessään ei ole negatiivista eikä positiivista vaan riippuen siitä kuinka reagoimme siihen, voimme kokea sen positiivisena tai negatiivisena. Toinen virheellinen käsitys on se, että stressi on lineaarisesti kehittyvää – mitä enemmän sitä on, sitä pahempi sen on. Itse asiassa liika stressi aiheuttaa ahdistusta, liian vähäinen stressi aiheuttaa tylsistymistä ja juuri sopiva määrä stressiä saa meidät motivoitumaan ja tekemään töitä. On tärkeää hallita stressiä, jotta se ei hallitsisi elämää. Hallitseminen ei kuitenkaan tarkoita stressin olemassa olon kieltämistä.

Mikäli stressi jatkuu liian pitkään, kehosi reagoi fyysisillä oireilla kuten päänsärky ja vatsavaivat, univaikeudet, selkäkivut ja / tai psyykkiset oireet sekä masennus. Stressin vähentäminen onkin paljon helpompaa, kuin sen aiheuttamien oireiden hoitaminen. Kun opimme hallitsemaan stressiin vaikuttavia tekijöitä, kokonaisvaltainen stressi vähenee eikä ratkaisu ole vain lyhytaikainen.

Stressi ja voimavarat valmennuksessa stressiä ja sen vaikutusta sekä hallintaa katsellaan elämän neljällä osa-alueella: henkilökohtainen, perhe, työ ja parisuhde. Kaikki osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa, joten hyvät hallintamekanismit yhdellä alueella auttavat hallitsemaan stessiä myös muilla osa-alueilla.

Stressinhallinan taloudellinen merkitys

Yksi eniten sairaspoissaoloja sekä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen syistä ovat psyykkiset syyt sekä yleisesti stressistä johtuvat muut sairaudet. Jopa neljännes työvoimasta kärsii stressiin liittyvistä ongelmista työssään.

Yhdistettynä työympäristön stressitekijät sellaisiin stressitekijöihin, jotka ihminen tuo mukanaan töihin (joihin kuuluvat minä -kuva sekä suhteet puolisoon ja perheeseen), onko mikään ihme, että niinkin paljon kuin 70 % – 80 % fyysisistä oireista liittyy stressitekijöihin.

Hyvillä stressinhallintatyökaluilla voi:

  • lisätä työtyytyväisyyttä
  • lisää tuottavuutta
  • lisätä työmoraalia
  • parantaa työpaikan ihmissuhteita
  • vähentää alttiutta onnettomuuksiin, virheisiin ja stressiin liittyviin sairauksiin
  • vähentää uupumista
  • vähentäää sairastumisia
  • vähentää poissaoloja

Valmennukset räätälöidään aina yrityksen kanssa yhteistyössä ja valmennukseen liitetään myös vähintään 1 rentoutuskerta. Koko päivän valmennuksissa rentoutuksia on vähintään 2 kertaa.

Parin päivän valmennus maksaa 2.400 euroa ja puolen päivän nopea katsaus asiasta maksaa 700 euroa.

Koronan aikana netin kautta tehtävät valmennukset tulevat myös kyseeseen.