PCM – prosessikommunikaatiomalli
Tunne itsesi – tunne muut

 

Tehottomia kokouksia… laiminlyöntejä… passiivisuutta… virheitä… viivästyksiä… ideoiden latistamista… unohtamisia…. asioiden sabotointia… epäselviä toimeksiantoja… jne, jne

Oletko miettinyt kuinka paljon viestinnän tehottomuus ja tilanneherkkyyden puute vaikuttavat työyhteisön ajankäyttöön sekä työn, että liiketoiminnan tuloksiin? Miten suuri merkitys on työrauhalla sekä seesteisellä ja rakentavalla ilmapiirillä?

Prosessikommunikaatiomalli PCM antaa meille täsmällistä tietoa miten pystymme viestimään ja toimimaan entistä tehokkaammin ja näin välttämään tehottomia sekä usein kielteisiäkin tapoja kanssakäymisessä eri tyyppisten ihmisten kanssa. Malli antaa tarkkaa ja käytännönläheistä tietoa jopa sanavalintoja myöten  miten muotoilemme sanottavamme niin, että vastapuoli kuulee oikein sekä ymmärtää ja reagoi rakentavasti.

PCM:n hyödyt:

 • tulemme paremmin toimeen esimiestemme, alaistemme ja työtovereittemme kanssa
 • saamme keinoja tuottavaan ja myönteiseen toimintaan työyhteisössämme ja asiakassuhteissamme
 • opimme tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutemme samoin kuin itsellemme ominaisen stressikäyttäytymisen
 • saamme keinoja stressin ennalta ehkäisyyn ja hallintaan
 • tiedämme mitkä ovat suosikkitapamme viestiä ja johtaa – ja toisaalta mitä muut odottavat meidän viestinnältämme ja johtamiseltamme
 • saamme arvokasta tietoa työympäristön ja työtehtävien suunnitteluun sekä toimivien työryhmien muodostamiseen

PCM terävöittää näköämme, parantaa kuuloamme ja lisää ymmärtämystämme. Kun kuulemme ja näemme, niin ymmärrämme ja osaamme toimia erilaisten ihmisten kanssa paremmin.

Paljon tärkeämpää kuin MITÄ sanomme on MITEN sen sanomme. Vastaanottajakeskeisen viestinnän opiskelu ja oppiminen on yksi PCM:n keskeisimmistä asioista.

PCM -tietoa voi hyödyntää…

Työelämässä:

 • johtamisessa
 • henkilöstösuunnittelussa
 • henkilövalinnoissa
 • ryhmä- ja projektityösketelyssä
 • markkinoinnissa
 • myynnissä
 • asiakassuhteissa
 • asiakaspalvelussa

Henkilökohtaisessa elämässä:

 • ihmissuhteissa
 • parisuhteessa
 • itsetuntemuksen kehittämisessä
 • henkisessä kasvussa

Kysy erikseen PCM -konsultointia  mikäli yrityksesi tarvitsee apua rekrytointiin, henkilöstösuunnitteluun, henkilösiirtoihin, työryhmien muodostamiseen, työympäristön suunnitteluun, varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat oikeilla paikoillaan, jne.

Valmennukset räätälöidään aina yrityksen kanssa yhteistyössä ja valmennukseen liitetään myös vähintään 1 rentoutuskerta. Koko päivän valmennuksissa rentoutuksia on vähintään 2 kertaa.

Parin päivän valmennus maksaa 2.400 euroa. Puolen päivän lyhyt pääpiirteet sisältävä valmennus maksaa 700 euroa.

Koronan aikana myös netin kautta tapahtuvat valmennukset tulevat kyseeseen.